شیلای سندباد

هواهربار،که ابری شِه
دلم بارون،یهو میشه
میشم خیره به بیرون و
میشی اون قلبِ روشیشه
.
چشام خیسِ
دلم بارونِ پاییزِ
تنت لیلایِ شورانگیز
چشای توجنون خیزِ
.
دلم،دنبالِ تو هر سو
دلت دریاچه ی پر قو
.
هوات،بوی نم بارون
چشات،سرسبزی زیتون
تویی شیرین تَرازشیرین
منم اون عاشقِ دلخون
.
توالماسی،یه دنیاپرازاحساسی
تولیلایی،تونبض قلب شیدایی
.
چشات شیلای سندبادن
دوتا وحشیِ آزادن
دوتاعاشق کشِ زیبا
مثه شیرینِ فرهادن
.
بهاری تو،یه فصلِ بی قراری تو
جهانی تو،یه درد بی امانی تو
.
نه که قلبم،همه دنیام
توو دستای توجامیشه
عجب دنیایی دارم من
که عشقم توش،خدامیشه

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/114034کپی شد!
333
۴