عشق

عشق

وقتی که یا حسین میگم

وقتی که یا حسین میگم
پر میزنه دلم میره
از آسمون عشق تو
یه جون تازه می گیره

پای پیاده ی دلم
میاد توی جاده ی عشق
یه حال خوب ناتموم
از برکت زاده ی عشق

میاد به بین الحرمین
یه گوشه ای جا میگیره
از برکت اسم شماس
که قلب من پا میگیره

شب زیارتیت اقا
همین که اشکم میچکه
چشام فرات میشه بیاد
درد و دلاش وهی بگه

دلم میخواد برات بشه
مهمون صحن تو شدن
دلم یه کربلا میخواد
اگه میشه بده به من

روشن بشه چشای من
به دیدنت اقام حسین
از این حرم به اون حرم
میون بین الحرمین

136
۱