ماه و پلنگ

ماه وپلنگ

تحمل میکنم بازم من این لبخند تودارت
واین سخته که میشینم کنارت من به اجبارت
دلیل حال خوب من یه مدت نیستی بامن
از این چشما میشه فهمید که حرفاتم به ناچاره
کنار من نبودن ها و ما رو من تو کردن ها
واست آسون آسونه  برای من چه دشواره
هنوزم باورم میشه دروغهای قشنگ تو
من اون ماهم که درگیرم با چشمای پلنگ تو
ولی ول کن منو بازم با این دلشوره میسازم
با این اسب چموش دل همه دنیا رو میتازم
واسم سخته فراموشی واست سخته هم آغوشی
واسم سخته همه شب ها به لبهام مهر خاموشی

از این نویسنده بیشتر بخوانید: