ترانه

تابلوى عشق

دلم ضعف رفت ازین همه زیبایى

قلبم میخواد وقتى تو اینجایى

تفسیر کنم همه دقیقه هارو

چشمات آبى به رنگ دریاست

با من موجى از تو اینجاست

جونم میخواد

توصیف کنم همه ثانیه هارو

این یعنى خلق اثر

تک تک خنده هات

این یعنى خلق اثر

لبهاو رنگ چشات

این یعنى خلق اثر

خمارى مست نگات

این یعنى خلق اثر

تک تک تار موهات

تو حتما نقاشى شدى

با قلم خوب خدا

تو حتما طراحى شدى

با افکتو نورو صدا

تو حتما حکاکى شدى

با کلى صیقلو جلا

تو قطعا خطاطى شدى

رو دفتر خاطره ها

تصویرى از تو جلو چشامه

تعبیرى از عشق تو نفسامه

اى شاهکارترین بانوى خلقت

تابلویى از عشق همش باهامه

تصویرى نقاشى شده

از بهترین رنگو لعاب

افکارم متلاشى شده

دریغ نکن بر من بتاب

دستامو محکم تر بگیر

نباش سوال بى جواب

منو ببر به دور دورا

تا در بریم ازین سراب

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

249
۶
۱