نگو نه

زندگی قصه ی درده ؛ نگو نه

روزگار اهل نبرده ؛ نگو نه

 

یه نگاهی کن به احوال خودت

میبینی باهات چه کرده ؛ نگو  نه

 

یه روزی خدا رو بنده نبودی

شدی حالا عین برده ؛ نگو نه

 

روزو شب گرم  بذار  و ورداری

اما باز زندگی سرده ؛ نگو نه

 

یکی میگفت اونکه طاقت میاره

این روزا  رو خیلی  مرده ؛ نگو نه

 

بس که چشم سفیدی کرده روزگار

رویاتم  ، کابوس  زرده      ؛ نگو نه

 

نگو نه   نمیخواد انکار بکنی

رو دلت یه کوه   درده ؛ نگو نه

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.academytaraneh.com/113915کپی شد!
530
۱۵
۱
۴