ترانه ی پاپ

ای کاش…

حسِ حسادت می کُشه آخر من و کمتر با هر کی میرسه زود خو بگیر لبخندت و هی خرجِ این و اون نکن هی واسه هرکی میگیه میخوامت نمیر نگذار بی حرمت بشند آغوش ها .... هر بی سر و پار و توو آغوشت نگیر

حسِ حسادت می کُشه آخر من و
کمتر با هر کی میرسه زود خو بگیر
لبخندت و هی خرجِ این و اون نکن
هی واسه هرکی میگیه میخوامت نمیر
نگذار بی حرمت بشند آغوش ها ….
هر بی سر و پار و توو آغوشت نگیر
تو ساده‌ای بی شیله پیله بی کلَک ….
با چهره ای معصوم و قلبی بی نظیرآماده ی واگذاری ……

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/113907کپی شد!
455
۳
۱
۱