ترانه

خطر !

“خطر ”

احساسمو کشتی یه روز
بی روح کردی قلبمو
قبوله سخت بود ولی
زندگی کردم دردمو !

تهدید به رفتن میکنی
میخوای بترسونی منو؟
عزیزه من از من گذشت
که بت بگم لطفا نرو !

از چی میترسونیم ؟!
ترس بی تاثیره
کی بعد مردنش
دوباره میمیره ؟!

از چی فرار کنم ؟
وقتی خطر منم !
بی دردسر برو
چون دردسر منم !

بیرون هوا بارونیه
جای منم قدم بزن
آرامش وجدانتو
با من ولی بهم نزن

باور تو نسبت به عشق
چیزی به جز تردید نیست
نبودنت برای من
یه درصدم تهدید نیست

“دردای بعد تو
خیلی طبیعین
چون نسخه ی ضعیف
از درد قبلین ” !

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/113822کپی شد!
302