استرس

استرس دارم ببینم تو رو کنار اون دیگه کی میفهمه حال و روزم یعنی پشت من چی میگه یعنی میدونه یا اینکه کوچه ها اونقد تاریکه که نبینه مثه یه مجنون دنبال میکنم تا جایی که

استرس دارم ببینم
تو رو کنار اون دیگه
کی میفهمه حال و روزم
یعنی پشت من چی میگه
یعنی میدونه یا اینکه
کوچه ها اونقد تاریکه
که نبینه مثه یه مجنون
دنبال میکنم تا جایی که
رسیدم به این خونه بازم
با دوری من نمی سازم
چجوری بگم که یه عمره دارم
به دنیام میبازم
نفس نفس تو سینه حبسه
آخه جدایی دیگه بسه
وقتشه تموم شه دوری
آخه تو چقده صبوری
استرس هست تو وجودم
هیچ وقت اینجوری نبودم
وقتی بازم تو رو می بینم
می لرزه همه وجودم
رسیدم به این خونه بازم
با دوری من نمی سازم
چجوری بگم که یه عمره دارم
به دنیام میبازم

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

89
۱