عاشق شدم

عاشق شدم

ترانه ی پاپ عاشقانه

دارد تماشا حالِ من
چندیست از خود بیخودم
حالم پریشان است و زار
انگار که عاشق شدم
چندیست شبها تا سَحر
بیدارم و در فکر یار…
من عاشقی مجنونم و …
دنبال او … فرهاد وار
… ادامه دارد

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/113721کپی شد!
420