سرگیجه

ترانه روی ملودی نوشته شده است

سرگیجه ی تو داد زدن من
هر التماست واسه نرفتن
من از تو خسته چجوری ماشیم
داد می زنم ما باید جدا شیم

از خواب پریدم پیشم نبودی
کابوس امشب خود تو بودی
چشم کی شور بود نذاشت ما دوتا
با هم بمونیم با هم و تنها

دل به دل من ندادی جونم
دل به کی دادی نا مهربونم
نگو که پشتت پلا شکستن
چجوری دستات ساکتو بستن

راهتو کج کن سمت نگاهم
بگو تو چشمام چی بود گناهم
راهتو کج کن به سمت خونه
نباشی سهمم فقط جنونه

https://www.academytaraneh.com/113695کپی شد!
316
۶
۱