دو دیوانه

دو دیوانه

دنیا اگر افتاده در دستِ دو دیوانه...

دنیا اگر افتاده در دستِ_ دو دیوانه
این ها اثر جام است یک تا دو سه پیمانه …

 

بر خالِ لبت امشب، بوسه بزنم؟! آری؟!
انگار تو هم امشب، بر بوسه نظر داری ؟

 

لب های تو شد خانه، لب های منم مهمان
ای جانم به قربانت، قربان تو شم ای جان

 

در حالتِ این مستی، مستانه برقصانم
من پادشهِ دنیا در ملک سلیمانم

 

دِینی اگر افتاده بر گردنِ من، صاف است
جز من به تو هر عشقی، لاف است و فقط لاف است

 

دنیا به تو محدود است ای صاحب زیبایی
مستانه برقانصم، من با تو و تنهایی …

 

دنیا اگر افتاده در دستِ دو دیوانه
این ها اثر جام است یک تا دو سه پیمانه …

https://www.academytaraneh.com/113678کپی شد!
443
۴
۱