...

بی وزنی

( با تموم بی ربطی،تولدم مبارک! :-) )

از آخرین بارونِ چشمام
از آخرین باری که رفتی
شب پیله بسته روی دنیام
از راهی که تاریکه رفتی؟!

.

بعدِ تو لبخندو به اصرار
از تو لبام بیرون کشیدم
جات تو نگام خالیه، انگار
بی تو به بی وزنی رسیدم!

.

جارِت زدم بی ترس اما
چی با خودت برداشت کردی!
انگشت نمای عشقتم،خوب
تنهاییامو فاش کردی

.

با اینکه حالاشم برای
برگشتنت بِم خیلی دیره
هیشکی نمی تونه بجز تو
تنهایی مو گردن بگیره

.

هیشکی نمیتونه بفهمه
بعد تو چی شد روزگارم
این حال و روز چون از تو بوده
این حال و روزو دوس دارم

.

از من خودت رو می گرفتی
هر وقت تهش دل بستنی بود
امـا خوشم بازم با این حال
حتی غمت هم خواستنی بود

.

جارِت زدم بی ترس اما
چی با خودت برداشت کردی!
انگشت نمای عشقتم،خوب
تنهاییامو فاش کردی

.

با اینکه حالاشم برای
برگشتنت بِم خیلی دیره
هیشکی نمی تونه بجز تو
تنهایی مو گردن بگیره…

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

368
۹
۴