صف عیدی

(صف عیدی)

 

صف عیدی.. صف  بن

حسرت ارزونی

صف روغن صف مرغ

واسه شب مهمونی

 

صف الکل صف ماسک

صف عنبر الاغ

توو قرنطینه نشستن

گوشه ی دنج اتاق

 

با اینا زندگی رو سر میکنیم

هر چی که میگند و باور میکنیم

 

صف بنزین صف گاز

آدما سرگردون

صف رفتنه سر کار

واسه ی یه لقمه نون

 

صف مترو.. اتوبوس

مردم دیوونه

صف رفتن سریع

به سمت غسالخونه

 

با اینا زندگی رو سر میکنیم

هی داریم اوضاعو بدتر میکنیم

 

ما همون نسل

فراموش شده ی پر دردیم

قلک بچگیامونو

کجا گم کردیم؟

 

ما که جامون توو صف

دلخوشیا. آخر بود

حق انتخابمون

بین بد و بدتر بود

 

ما که روو گنج

نشستیم و به دنبال غذا

انگاری تقدیرمون شده

عزا پشت عزا

 

با اینا زندگی رو سر میکنیم

داغ این ویروسو  بیشتر میکنیم

 

با اینا زندگی رو سر میکنیم

گلای باغچه رو پرپر میکنیم

 

با آرزوی سالی خوب برای تمام مردم شریف ایران و دوستان هنرمند آکادمی ترانه

( عباس مقدم )

@moghaddam2255

194
۸
۱
۲