نوروز

دوست عزیز متن به دلیل همراه داشتن ملودی ، ممکن است جایی خارج از سبک خوانش شما قرار بگیرد. باتشکر از صبوریتان

آروم آروم و پاورچـین
سایه به سایه ، شکوفه دستچین
کردیم و رد شدیم از کهنـه و نو…
…روز رسیده باز چه دلنشین

لحظه لحظه تا که بهـاره
خورشید زیبا چه بی بهانه
دست به دست هم ماه و ستاره
خنده میکنن چه عاشقانه

یه بار دیگه چه ساده میگه
بهـار رسیده نغمـه‌ی بلبـل

جای خالیِ یه یادگاری
گوشه سفره خوشـه‌ی سنبل

سیر و سرکه سماق و ماهی
آیینه و قرآن سکّـه زرّین

بوی دارچینِ چایی تو پرچین
سبزه ی نوروز، ساعتِ هفت سین

آروم آروم و پاورچین
رخت سپید کنده از درختا
بهـار دوباره سرزده سرزده
لَخت و لُخت و عریون شده سرمـا

لحظه لحظه تا که بهـاره
شکوفه خندید ، آهو خرامید
هَـزار گلهـا رو به رقص میاره
شاپـره پر زد ، بغض شده امید

یه باره دیگه…..

#وحید_نوری_تفت

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

246
۲
۱