گاهی دلم تنگ میشه

گاهی دلم تنگ میشه

برای رد پاهات

وقتاییکه برفی بود

زمین زیر کفشات

گاهی دلم تنگ میشه

برای عطر تنت ، روی پیراهنم

جای خالی دستات داره

بدجوری حس میشه

لابه لای موهام،

موجدارِ ناآرام

جای زمزمه هات نزدیک گوشم

یا آنوقت هایی که با من،

آواز میخواندی

هنوزم خالیست

چند وقتیه رد نگات رو صورتم نیست؟

خاطرم نیست…خاطرم نیست

هنوزم به هوات ،

وقتاییکه بارون میاد

پنجره رو وا میکنم

گاهی بیادت زیر باران

دلتنگِ ناآرام،

چترم و می بندم…. بی تو نمی خندم

دلم چه آسون برات تنگ میشه

فنجون قهوت داره سرد میشه

نگو نمیدونی

بی تو نمیتونم

آروم نمیمونم…

جای زمزمه هات نزدیک گوشم

یا آنوقت هایی که با من،

آواز میخواندی

هنوزم خالیست

چند وقتیه رد نگات رو صورتم نیست؟

خاطرم نیست…خاطرم نیست

 

 

 

 

 

 

 

 

 

از این نویسنده بیشتر بخوانید: