پایبند

به عشقت پایبند بودم همیشه

تورفتی زندگیم لبریز درد شد

به پای لحظه های بیقراری

تموم سال من پاییز زرد شد

میجنگم با خودم با عشق و نفرت

از اون روزی که از من دست کشیدی

میریزم تو خودم وابستگیمو

چه راحت رفتی از من دل بریدی

دیگه قلبت بهم حسی نداره

تموم شد هر چی بود بین من و تو

درسته شاکیم اما قبول کن

کسی عاشق نبود عین من و تو

به احساسم قسم از تو گذشتم

نخواستم زندگیت از هم بپاشه

اگه قلب تو هم پابند من بود

نمیذاشتی دلم از غم بپاشه

تو این مدت که ما با هم نبودیم

مرور خاطرات عاشق ترم کرد

تو رو ازمن گرفت بازی تقدیر

شدم افسرده و غمگین و دلسرد

رو عادت مثل روزایی که بودی

بهت با چشم بستم تکیه کردم

خیالات و توهم بود دیدم

زمین خوردم نشستم گریه کردم

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

منبع
191
۶