ترانه گیلکی

جان مار

ترانه و ملودی اماده واگذاری میباشد....

من کی باور نوکونم بیشی و تنها بمانم
مره دیوانه کوده تی غمه دوری جان مار
کم نخوردی تو می غصه َ کم نوخفتی می وسی
هیچکی نشتی تی منثتن انقد صبوری جان مار
من که حاضرم فدم ، می عمر و جانه تی وسی
تی قشنگ خنده ایه بازم بیدینم جان مار
می دیله آتش زنه تی جای خالیه می ور
تو که بی وفا نیبی تره بیمیرم جان مار
مره یاده وقتی زای بوم وقتی که گریه کودیم
مره کش گیفتی و ناز کودی تا خوفتم جان مار
یا کی پر خو اخمَ می رو وا کودی هر وقتی
تو می سنگر بوستی و تا من نترسم جان مار
(پیر بوستم پیر بوستم تی غم دوری جان مار
من که تو نیم نرم اوجور صبوری جان مار)۲
از تو یادگار دارم تی قاب عکسَ طاقچه رو
گب زنم هرشب تره می دیل بیگره جانه مار
نتم ارام بیگیرم وقتی چرخم خانه یه
اخه تو می روبروی هر جا بیدینم جان مار
من دنم هنوز می دیل واپسی و دیل نگران
پس بیا هر شب می خواب وقتی بوخفتم جان مار
پیر بوستم پیر بوستم تی غم دوری جان مار
من که تو نیم نرم اوجور صبوری جان مار)۲

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/113465کپی شد!
256
۱
۳

  • آزاده ربانی درود برشما ترانه تونو خوندم. البته خیلی از بیت ها رو در معنی واژه ها متوسل به حدس زدن شدم مار که میدونستم میشه مادر و باقی رم تا حدودی متوجه شدم ولی اگر معنی رو بذارید خیلی عالیه بیگ لایک