میتونم فاتح دنیا بمونم

میخام ،پای تو تا آخر بمونم
به پای تو بیفتم تا بمیرم
اگه معنای این کارم شکسته
شکست و با دل و جون میپذیرم…
مگه بردن فقط اینه که یک عمر
بهشت و توی آغوشت ببینی؟؟؟
بهشت، یعنی برای خاطر عشق
همه سیبای عالم رو بچینی
پرو بالم رو چیدن تا بیفتم
برای پرزدن عشق تو بس بود
همه ش دیوار چیدم دور دنیام
آخه دنیای غیر از این قفس بود…
ببین تصویر من وقتی تو هستی
سر دریا رو زانوی غروبه
تو اوج غصه هام پیش تو شادم
کدوم دیوونگی اینقدر خوبه؟؟؟
شکست، تنها به پای تو قشنگه
زمین خوردم ولی تو آسمونم
با این حسی که پیش تو گرفتم
میتونم فاتح دنیا بمونم…..

https://www.academytaraneh.com/113447کپی شد!
275
۹
۴