💔

دیوونه ی لجباز

شرط بستم با قلبم دیگه دنبالت نگردم…

[Verse]

یه روز بارونی

من و تو و خیابون

آروم قدم میزنیم

چه روز قشنگی


دستت
تو دستامه

نگاهت تو نگاهم

عاشق این لحظه ام

چه حس نابی

 

[Pre-Chorus]
دیوونه شدم کم کم

کاش اون روزا برگردن

هنوز جلو چشمامی

بیا و لجبازی نکن


شرط
بستم با قلبم

دیگه دنبالت نگردم

لعنتی مگه میشه

برگرد باهام بازی نکن

[Chorus]

با اینکه لجبازی باز دلبری

اون زخم زبونای زیرلبی

همه میگن بدجوری

دنبال بهونه ای باز

عشق تو میسوزونه

همه قلب و روحمو

چه کاری دادی دستم

آخه دیوونه ی لجباز

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/113438کپی شد!
136