پلاسکو کیه؟؟؟

پلاسکو کیه؟؟

پلاسکو کیه؟؟؟

این ترانه رو، با دلِ خون نوشتم
با نهایتِ، عشقو جنون نوشتم
نوشتم از، کوچولویه ریزه دختر
عشق و تمومِ آرزوی پدر

 

بابا جونم، بابایِ مهربونی
تو که نبودی خونمون شلوغ بود
خسته شدم از بس که کار کردم
خسته شدم از بس شلوغ پلوغ بود

 

دوس نداشتم چایی بدم به هیچکی
آخه فقط واسه تو چای، میریختم
یادت میاد بابا میخندیدی بِم
وقتی که چایی رو زمین میریختم

 

مامان لباسِ مشکیمو تنم کرد
دوس نداشتم، آخه تو دوس نداشتی
آخه همش تو آلبومایِ گوشیت
عکس با لباس، قرمزمو میذاشتی

 

راسی بابا، بگم دوسِت ندارم؟؟
آخه شب تولدم نبودی
کادو با بوسِ تو میچسبه بابا
تو رو خدا، بهم نگی حسودی

 

تازگیا، حالِ مامان خرابه
نمیدونم آخه که دردش چیه
راه میره با گریه میگه پلاسکو
راستی باباجون این پلاسکو کیه؟؟

…………………………………………….

امیدوارم اشکال قافیه رو بر من ببخشید…

تقدیم به روح آتش نشانان پلاسکو

155