بی رحم

بی رحم

ندونستم که بی رحمی دل‌و دست خودت دادم

ندونستم که بی رحمی

دل‌و دست خودت دادم

ندونستم که میدونی

ببین به دامت افتادم

تو میدونستی تو قلبت

برای مثل من جا نیست

ولی گفتی که میخوامت

حالا از چشمت افتادم؟

همش سرگیجه می‌گیرم

چقدر طعمه هوا تلخه

ببین با من چه‌کار کردی

ببین مردی که بد بخته

برای دیدن چشمات

من‌و عاشق‌ترین کردی

ببین با من چه‌کار کردی

تو حتما بهترین دردی

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/113400کپی شد!
272