به رسم عاشقی

به رسم عاشقی

به رسم عاشقی با من بمون نزدیکتر از پیرهن ببین بی عشق تو آخر می شم یک مشت خاکستر

به رسم عاشقی با من
بمون نزدیکتر از پیرهن
ببین بی عشق تو آخر
می شم یک مشت خاکستر

ببین دستای سردم رو
ببین اشکای لرزونم
نرو، دنیا بدون تو
ببین، اصلاً نمی تونم

قسم خوردم که بی یادت
نباشه قلب من روزی
قسم دادم بمون با من
بری قلبم رو می سوزی

تحمل کردنم سخته
یه مجنونم، که دیونست
تو لیلی باش، دیونه
که مجنون تو دیونست

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/113380کپی شد!
291