رسم عاشق شدن

چشات آروم میکنه،همه ی درد منو
رنگ چشمات دوباره،دیونه کرده منو
باتو آروم میگیرم،وقتی آروم میگیری،دستای سرد منو
عشق من
توکه چشمات روشنه
عاشقی هات با منه
اره این رسم عاشق شدنه
حالاآروم آروم
نشستی روبروم
ای همه زندگیم
ای همه آرزوم،عاشقتم
آره من عاشقتم
حواست باشه به من
که شدی عاشق من
دلم یکبار میریزه،یهو از طرز نگات
منو آروم میکنه،چقدر این حال وهوات
تو واسم همنفسی
تو واسم دلواپسی
منو تو میگذریم از
کوچه های بی کسی
عشق من
توکه چشمات روشنه
عاشقی هات با منه
اره این رسم عاشق شدنه
حالا آروم اروم
نشستی روبروم
ای همه زندگیم
ای همه ارزوم،عاشقتم
اره من عاشقتم
حواست باشه به من
که شدی عاشق من

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/113318کپی شد!
221