تصور کن

تصور کن

تصور کن شبی خاموش ، بدون ِ ترسِ رسوایی

تو باشی و یه دنیا عشق، من و اغوشی رویایی

تصور کن که تنهاییم ، هراسِ حرف ِ رفتن نیست

شبی پُر از هوای عشق ، دروغی واسه گفتن نیست

تو اینجایی برای من، منم اینجا برای تو

نمیخوام فکر کنم میری ، میری دنبالِ عشقی نو

تصور کن همه دنیا، شده خالی و مسکوته

تو ارومی و با احساس ، نگاهِ گرم من روته

تو باور کن که شیرینه ، یه لحظه از خیال تو

که تو باشی کنار من، نبینم جای ِ خالیتو

تصور میکنم هستی، همه روز و همه ساعت

میخوام که فکرت ورویات ، بشه هر روز مثه عادتم

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/113296کپی شد!
394