خفگی …

تووی دریای نگاهت غرقم تووی طوفان همه چی نابوده تووی اکسیژن بی تو بودن احتمال خفگیم موجوده ...

تووی دریای نگاهت غرقم
تووی طوفان همه چی نابوده
تووی اکسیژن بی تو بودن
احتمال خفگیم موجوده

تصور می کنم پیشت نشستم
ولی بازم تو از من دور دوری
تصور می کنم هستی کنارم
کجا باید برم تا کی صبوری

کجا باید برم از کی بگیرم
سراغت رو کسی چیزی نمی گه
تو دنیای منی اینو میدونی
کسی دیگه شبیه تو نمی شه

دل دیوونه ام آدم نمی شه
تو حوای منی برگرد خووونه
نگاهم کن بگو باز با دروغات
دوسم داری دلم اینو می دونه

تووی زندون نفس هات گیر کردم
هوای بی تو بودن درد داره
کسی دیگه شبیه تو نمی شه
داره از سقف هم بارون می باره

حتی گلدونای این خوونه
به نفس های تو عادت کردن
تووی اکسیژن بی تو بودن
همشون به من خیانت کردن

 تووی دریای نگاهت غرقم
تووی یک قایقی که فرسوده
تووی رویای نفس هات رفتن
احتمال خفگی موجوده

75
۱