من و تهران …

من و تهران دو تا بیدار دو تا شبگرد سرگردون پر از دردیم پر از دردیم پر از دردای بی درمون بدون تو توو تردیدم با دنیایی که نابوده غروبایی که دل گیرن من و تهران آلوده ...

من و تهران دو تا بیدار دو تا شبگرد سرگردون
پر از دردیم پر از دردیم پر از دردای بی درمون

بدون تو توو تردیدم با دنیایی که نابوده
غروبایی که دل گیرن من و تهران آلوده

من و تهران و بی خوابی
من و تهران و این خونه
تموم یادگاری هات
روو این دیوارا می مونه

به یادت زیر بارونا پیاده توو خیابونا
دوباره پرسه تووی شب
شدم شبگرد بی خونه که دائم از تو می خونه
با این سر درد و با این تب

یه جورایی دلم تنگه
برای با تو بودن هام
بدون تو نمی تونم
یه جورای بدی تنهام

تمومش کن بیا برگرد
من و تهران بیداریم
یه عمره که نخوابیدیم
مثه بارون می باریم

من و تهران دو تا بیدار دو تا شبگرد سرگردون
پر از دردیم پر از دردیم پر از دردای بی درمون

بدون تو توو تردیدم با دنیایی که نابوده
غروبایی که دل گیرن من و تهران آلوده

187