چه خوبه

چه خوبه که

چه خوبه که، یکی رو داشته باشی بدونی اسمِ تو همیشه روشه وقتی قراره پیشِ تو را(ه) بره لباسی که تو دوس داری بپوشه

چه خوبه که، یکی رو داشته باشی

بدونی اسمِ تو همیشه روشه

وقتی قراره پیشِ تو را(ه) بره

لباسی که تو دوس داری بپوشه

چه خوبه که، بدونه وقتی تلخی

نگات کنه، بخنده تا بخندی

باید تو هم هواشو داشته باشی

نشون بدی بهش علاقه مندی

گل بگیری،بغل کنی،ببوسیش

نشون بدی براش یه تکیه گاهی

تکیه بده به مَردِ آرزوهاش

خیال کنه همیشه رو به راهی

باید براش سنگِ تموم بذاری

تمومِ آینده شی، خوب میدونی

حتی یه وقتا که دلش میگیره

ترانه ای که دوست داره بخونی

https://www.academytaraneh.com/113212کپی شد!
341
۱