روزای بعد از تو

روزای بعد از تو

روزای بعد از تو سکوتو تنهایی نیستی ولی انگار هنوزم اینجایی

روزای بعد از تو
سکوتو تنهایی
نیستی ولی انگار
هنوزم اینجایی
دل گریه هایی که
بغضمو میشکونه
کی غیر از این گیتار
دردامُ میدونه
کنار تو دنیام
همیشه کافی بود
رفتیو بعد از تو
وقت اضافی بود
هرجا که میرفتم
دلتنگی با من بود
غمهایی که مثل
سردی اهن بود
تو بی وفا اما
من مبتلا بودم
من اهل دلبستن
من روبرا بودم
گفتی ازم سردی
چشام سیاهی رفت
کجای این راهُ
دل اشتباهی رفت
حق با تو بود انگار
دنیای ما دوره
من سادگی کردم
قلب تو مغروره
کنار تو دنیام
همیشه کافی بود
رفتیو بعد از تو
وقت اضافی بود

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/113205کپی شد!
952
۴
۳