ای مهربون

ای مهربون

ای مهربون برو نمون به پای گریه های من

دونه دونه ساخته شد.پازل زندگیمون

خیلی عاشقانه بود.حس وابستگیمون

اما روزگار تلخ.ما رو داد به دست غم

تیکه های پازل.عشقمون و ریخت به هم

ای مهربون.برو نمون به پای گریه های من

ولی بدون.بیتو همیشه ابریه هوای من

ای مهربون.تو رو قسم به خاطرات خوبمون

برو نمون.دیگه به بن بست رسیده این عشقمون

چه سکوتی حاکمه.وسط دلهره ها

طپش قلبمون و.تیک تیک ثانیه ها

لحظه های آخره.وقتشه غرق بشه دل

کشتی غم زدمون.داره میشینه به گل

ای مهربون

 

https://www.academytaraneh.com/113187کپی شد!
307