لالایی

بخواب آروم

لالایی لالایی

بهارون پشت پرچینه

لالایی لالایی

داره گلپونه میچینه

نخوابی غنچه بی خوابه

دلم از غصه بی تابه

تو دریاچه ی چشمونت

هنوزم عکس مهتابه

لالایی لالایی

بهارون پشت پرچینه

لالایی لالایی

داره گلپونه میچینه

چنار کهنه تو باغه

رو جونش جای شلاقه

رو گیسوی سیاه شب

ولی ستاره سنجاقه

لالایی لالایی

بهارون پشت پرچینه

لالایی لالایی

داره گلپونه میچینه

بغل کن خواب شیرینو

بده دردامو تسکینو

بخواب آروم تو آغوشم

بگیر دستای پر چینو

لالایی لالایی

بهارون پشت پرچینه

لالایی لالایی

داره گلپونه میچینه

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/113130کپی شد!
449
۱
۱