سقوط

از اینجا که من ایستادم
سقوطم اتفاقی نیست
منو باور کن این لحظه
که این حس اشتباهی نیست
دارم میترسم از امروز
از اینکه هر دو میبازیم
از اینکه بینمون هرشب
داریم دیوار میسازیم
همیشه دور شدیم از هم
همیشه هردو جنگیدیم
ما باهم زندگی کردیم
و معنیشو نفهمیدیم
یه جایی خسته تر از هم
شاید دلتنگ بارون شیم
یه جایی از زمان شاید
از این دوری پشیمون شیم
هنوزم میشه کاری کرد
واسه احساسی که داریم
واسه وقتایی که دوریم
و از دلتنگی بی خوابیم
هنوزم میشه کاری کرد
واسه جبران حرفامون
واسه وقتایی که با عشق
میمونیم پای دنیامون
بذار آغوش تو بازم
پناه آخرم باشه
همه دنیای من تنها
با لبخند تو معنا شه
کسی جز ما نمیدونه
چه احساسی بهم داریم
چه روزای قشنگی رو
به دنیامون بدهکاریم

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

291