اشتباه

حق داری میدونم ،دلت پُره ازم میدونم حق داری ،واسه همین میرم یه اشتباهی کردم که خودمم گیرم چجوری میشه باز، عشقو پس بگیرم

حق داری میدونم ،دلِت پُرِ ازم
من اون پرنده ی بی بال پروازم
یه اشتباهی کردم ،که خودمم گیرم
چجوری میشه باز، عشقو پس بگیرم

وقتی گذشته یادت میاد
از من دوباره بدت میاد
کاش یه کاری ازم بربیاد
شاید اشکات یجور بند بیاد

با این سکوتت عذابم نده
از این جهنم نجاتم بده
بزاربغلت کنم ، دلم آروم شه
این حس تحملش ، یکم آسون شه

جرم این عاشق، باتو قضاوتش
قول داده بودم ،بمونم تا تهش
اشتباه کردم ، سخته باورش
من خودم رفتم ،بی تو تا آخرش

حق داری میدونم ،دلت پره ازم
من اون پرنده ی بی بال پروازم
یه اشتباهی کردم که خودمم گیرم
چجوری میشه باز، عشقو پس بگیرم

157