انزوا

بار این دنیا رو ما کشیدیم رو دوش زندگی زیبا نیست مگه با یه روتوش

‌همه چی عوض شده
از درون پاشیدیم
مهره ها رو انگار
خیلی بد می چیدیم

صفحه شطرنجُ
بازی کیش و مات
دستت لو میده
آخرش این کارات

ساده و رویایی
پی چی میگردی
زندگی اینطور نیس
که خیال میکردی

شنبه های پر فکر
جمعه های دلگیر
عمرت از دستت رف
بیخودی میشی پیر

پای هر رویایی
دائما جنگیدی
خودتو تو خوابات
چه کسایی دیدی

اما هیچی مثل
جیب خالی از پول
با رویاهات تو خواب
میخوری هر دم وول

ما کجاییم اصلا
تو گذشته یا حال
بهتره خر باشیم
یا کبوتر با بال

بار این دنیا رو
ما کشیدیم رو دوش
زندگی زیبا نیست
مگه با یه روتوش

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

77
۱