ترانه ی* رفتی*

رفتی
قاب عکسای تورو
ازرودیوارمی کنم
رفتی وحالادیگه
درحال شکستنم
نمیخوام بخاطرت
یه گوشه گربگیرم
بدون ازنبودنت
من نمیخوام بمیرم
تویی اون که هردفه
پاروعشقش میذاره
منم اون که نمیخواد
تو رو یادش بیاره
آدمی که بی وفاس
ارزش غم نداره
رفتن ونبود اون
غصه خوردن نداره
واسه اونی میمیرم
که واسم تب بکنه
روزاشوباعشق من
اون فقط شب بکنه

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/112886کپی شد!
604
۲