چشمات

slow

دلم لرزید

از وقتی چشمام به چشمت افتاد

دلم واسه

نگات رفت

قلبم وایستاد

دنیامو بهت کره زدم

دور نشی ازم یه قدم

ببین

با پای پیاده

واست

تا کجا اومدم

از این نویسنده بیشتر بخوانید: