اجتماعی

داس

 

یکی از ترانه هامو براتون میزارم

که موضوع اون رومینا های ۱۴ ساله ی ایرانیست

بزن داسو بزن داسو بزن داس

تا ببینن غیرتت رو ایها الناس

بزن داسو بزن داسو بزن داس

بهترین قاضی فقط خود الله س

بزن داسو بزن داسو بزن داس

بزن داسو بزن داسو بزن داس

از قدیم میگن که دختر جون باباس

قدو بالاشو نگا کن که چه رعناس

میدرخشه توی چشماش دو تا الماس

ببینید دختر م رو که چه زیباست

بزن داسو بزن داسو بزن داس

 

https://www.academytaraneh.com/112736کپی شد!
325