دلبر رویایی

موج گیسوی توای وای پریشانم کرد
چشم جادوی توسرگشته وحیرانم کرد
توفریبایی وارامش جان
عشق توامدوویرانم کرد
ای یار،من همانم که دچارت بودم
ای یار،من همانم که کنارت بودم
باید،توبیایی به برم،-ای یارکه دل ازتو ببرم
رنگ چشمان توارامش من،دیدنت شدهمه خواهش من
ای که چشمت زده اتش به دل وجانم،چشم جادوگرتوکرده پریشانم
امدی به قلب من دلبر رویایی،چه خوشم که عاشق این دل تنهایی
تویی دنیای من،تویی رویای من،توچه خوش امده ای به قلب تنهای من
تویی دنیای من،تویی رویای من،توچه خوش امده ای به قلب تنهای من
من همانم که تویی ای جانم
قدرچشمان تورامی دانم
من همیشه عاشقت می مانم

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/112692کپی شد!
292
۴
۲