؟

ترانه

دلم رفتن میخواد و برنگشتن
به اون جایی که تو برگشتی از من
تنم رو از خودم بیرون کشیدم
تو زندانی من بودی تو این تن…
پاهام از آب و گِل بیرون نیومد
ولی با سر دویدم سوی میهن.
■■■
تنم لای همین دیوار چینه
میدونم استخونامو شکستن
مچ دستم درست از ریشه، خاکه
نمیذاره که بنویسم تبر زن…
میخوام آغوش تو برگای من رو
بسوزونه توی این کوی و برزن
مث آتشفشان نیمه خفته
بکوبی تیشه اتو با بوسه بر زن
یروزی روی بال شاپرک ها
همه گل ها میشن آبستن از من…

چرا هر چی که میگم ناتمومه،
دلم میخواد تموم شه این 《ولیکن》

زهرا گلابی زاده

از این نویسنده بیشتر بخوانید: