سلام به همه

عطر تو

از اون روز بارونی لعنتی
که از زیر چترت بریدی ازم
قسم خوردم حتی اگه تر بشم
دیگه زیر چتر غریبه نرم
دقیقا از اون روز حس میکنم
که باید به تنهایی عادت کنم
دلم از تو و خاطراتت پره
نمیخوام به قلبم خیانت کنم
***
هنوزم اتاقم پر از عطرته
فراموش کردی از اینجا بری
بهت گفتم هر چی که داری ببر
نباید بذاری و تنها بری
نباید بزاری و تنها بری
***
تو رفتی که رویام یادم بره
من هر خوابی دیدم تو بودی فقط
همین یادگاری من از توئه
یه خوابی که گاهی ببینم ازت
***
هنوزم اتاقم پر از عطرته
فراموش کردی از اینجا بری
بهت گفتم هر چی که داری ببر
نباید بذاری و تنها بری
نباید بزاری و تنها بری

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/112633کپی شد!
491