دلتنگي

دلتنگــــی

دلتنگــــــــــي مثه بارونه كه ميباره نيمه شباااا مثه عطرتنت كه مياي ميپيچه توهوااااا حسي كه نميداره بخوابي شباااا دلتنگــــــــــي مثه نبضه كه ميزنه توي رگااا بغضيه كه ميادتوي صداااا يه غمه كه ميمونه توچشااا دلتنگم حالاكه دل من واسه توميزنه حالاكه ديگه وقت عاشق شدنه بگوكه مي موني تودلم هميشه آخه كي واسه تومثل منه توبيااااا گل خنده مياد رو لباااا دسته دسته ميرن ازاين خونه غماااا بوي عطرتوميگيره فضاااا پس توبياا دلتنگم تويي تو،همه ي آهنگم واسه عشق توباهمه ميجنگم دلتنگم دلتنگم

 

دلتنگــــــــــی
مثه بارونه که میباره نیمه شباااا
مثه عطرتنت که میای میپیچه توهوااااا
حسی که نمیداره بخوابی شباااا
دلتنگــــــــــی
مثه نبضه که میزنه توی رگااا
بغضیه که میادتوی صداااا
یه غمه که میمونه توچشااا
دلتنگم
حالاکه دل من واسه تومیزنه
حالاکه دیگه وقت عاشق شدنه
بگوکه می مونی تودلم همیشه
آخه کی واسه تومثل منه
توبیااااا
گل خنده میاد رو لباااا
دسته دسته میرن ازاین خونه غماااا
بوی عطرتومیگیره فضاااا
پس توبیاا
دلتنگم
تویی تو،همه ی آهنگم
واسه عشق توباهمه میجنگم
دلتنگم دلتنگم

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

130