شب بی تو بودن

خاطره هاتو سوزوندی

رفتی پیش من نموندی

رفتی و آخر قصه

دست تقدیرو شکوندی

شعر من شعر سکوته

شعر غربت شبونه

عکس تو یه بغض تازه

توی چشمام می نشونه

شب بی تو بودن من

دیگه انتهای راهه

شب گریه ی ستاره

شب نابودیه ماهه

یاد تو،توی وجودم

همه عاشقانه هامه

تو که نیستی اشک چشمام

جزئی از ترانه هامه

از این نویسنده بیشتر بخوانید: