اگه مردی

فقط به زور و بازو نیس
اگه مردی بیا زن باش!
توو این دنیای وارونه
مثه گل اما آهن باش!

به پاس مادری کردن
بهشتو زیر پا داری
واسه هرچی دل ما خواس
دلو زیر پا می ذاری

یه دنیا پیش پای تو
سرِ تعظیمو خم کرده
آخه مدیونته چونکه
جهان، بی مِهر تو سرده

نمی شه بی تو جایی رُ
با آرامش تصور کرد
جهانِ خالی از عشقو
به جات با چی می شه پُر کرد؟

واسه خوشبختی دنیا
مثه گل اما آهن باش
به هر کی ادعا داره
بگو مردی بیا زن باش!

مهدی_دمیزاده
*روزبه بمانی: “تو اون زن باش اگه مردی”

لینک کانال تلگرام اشعار :
@MehdiDamizadeh
https://t.me/MehdiDamizadeh

https://www.academytaraneh.com/112466کپی شد!
306
۲
۱