ترانه پدر

ترانه پدر

ترانه پدر نوشته معراج صادق پور

(ترانه پدر)
بدون تو هوای خونه سرده…
بدون تو هوای گریه دارم…
بگو وقتی که تو خوابیده باشی…
چجوری سر روی شونت بذارم…
تو یک ساله که رفتی از کنارم…
دلم هر شب به یادت بیقراره…
تو رفتی و هنوز باور نکردم…
که این خونه دیگه بابا نداره…
اگه هرچی که میخوام داشته باشم.
اگه کل جهان باشه تو دستام…
بدون تو نمیشه زندگی کرد…
من از دنیا فقط دستاتو میخوام…
همیشه قبل رفتنت میگفتی…
نکن گریه که من زود برمیگردم…
دلم خوش بود بازم برمیگردی…
به جون جفتمون گریه نکردم…
بابا تموم زندگیمو میدم…
فقط یک لحظه دستاتو بگیرم…
دلم میخواد همیشه زنده باشی…
بمونی من به جای تو بمیرم…
اگه هرچی که میخوام داشته باشم.
اگه کل جهان باشه تو دستام…
بدون تو نمیشه زندگی کرد…
من از دنیا فقط دستاتو میخوام…

از این نویسنده بیشتر بخوانید: