طفلکی

طفلکی این دله خسته واسه خاطرت شکست

بعد رفتنت یه دردی توی قلب من نشست

 حالا من موندم و دردام با یه اهی توی سینه

باورش سخته ولی زندگی بی تو همینه

زندگی بی تو همینه

از این نویسنده بیشتر بخوانید: