علی رمضان نژاد

حاشیه

ما به اخبارِ پوچ سرگرمیم

حاشیه پَرورای خوشحالیم

موج سوارای حرفه ای هستیم

که به این ننگ همیشه می بالیم

 

جای یکدستی و یکی بودن

یک به یک تو سکوت می میریم

توی فحش و قضاوت آزادیم

اما واسه یه حرفِ حق گیریم

 

نسلمون تَه گرفت و ما سرخوش

دنبالِ گاف های همدیگه

همه ی ما شریکِ یک جُرمیم

اینو چشمای ما به ما میگه

 

واسه پُشتِ همو نشون رفتن

خنجرای همیشه تیز هستیم

تو پارادوکسِ گشت با دوربین

فمینیسمای زن ستیز هستیم

 

توی بُحبوحه های تاریخی

سَرمون گرمِ هوچی بازی هاس

همه چی سوژه میشه واسه ی جوک

توی هر موقعیّتِ حسّاس

 

اما این زخما جاش می مونه

روی تاریخِ نسلِ بی پرواز

مثلِ ردّ گلوله ها  روی

دیوارای قدیمیِ اهواز

 

علی رمضان نژاد

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/112216کپی شد!
502