سقوط

از وقتی چشمای تو مال من شد
می ترسم از چشات یه روز بیوفتم
فرصت عاشقی برام نمونه
من بمونم با حرفای نگفتم

“دوست دارم” باشه نوکِ زبونم
اونو بخوام بهت بگم، نتونم
اگه نگم می شْنوی اینو آخر
گره زدم بعدِ تو به زبونم!

«دوس داشتن و داشتن و لمس تنت
اینا دلیل نیس واسه ی داشتنت
بدون دوس داشتنتَم شک نکن
لمسِ تنت داشتن تو نمی شه

بازی پیچیده ایه عاشقی
اصَن نمی گنجه توو هیچ منطقی
منطق دیوونه ها دوس داشتنه
دوس داشتنم بزن برو نمی شه
لمسِ تنت داشتن تو نمی شه»

داشتن تو خیلی به دل می چسبه
اما نگه داشتن تو چه سخته
میوه اگه رسیده شه می چینن
این حسرتِ همیشه ی درخته

سقوطِ از چشمای تو عذابه
بدتر از اون عذابِ دل کندنه
میشه مگه باشی نبینم تو رُ
وقتی که چشمای تو مال منه.

#مهدی_دمیزاده
لینک کانال تلگرام اشعار :
@MehdiDamizadeh
https://t.me/MehdiDamizadeh

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/112199کپی شد!
802