رضا عرب

احساس عجیب

توو خلوت تاریکی کوچه یه احساس عجیب دارم سرت با همه جنگیدم ولی بازم رقیب دارم

توو خلوت تاریکی کوچه
یه احساس عجیب دارم
سرت با همه جنگیدم
ولی بازم رقیب دارم

چه مرگم شده باز امشب
نه !!حالم رو نمیدونی
تو از افکاره توو ذهنم
یک دم بیرون نمی مونی

تو چی میفهمی از حسم
منو ول کردی بی احساس
توو هر گوشه ایی از قلبم
سره جا دادنت دعواس

از این نویسنده بیشتر بخوانید: