ترانه جاده

جاده

توی ماشینم و برف پاک کن داره اشک ابرا رو یکریز پاک میکنه تو جاده سرگردون دارم پیش میرم ذهنم داره یادتو خاک میکنه

توی ماشینم و برف پاک کن داره
اشک ابرا رو یکریز پاک میکنه
تو جاده سرگردون دارم پیش میرم
ذهنم داره یادتو خاک میکنه
با خودم میگم چی میشد مگه
کنارت رفتن توی جاده ها
کاش میشد که دید خنده های تو
میون رقص گل و پروانه ها
کاش میشد لبات گونه‌‌مو بازم
دوبارو صدبار نشون می گرفت
دلمردگی های هر روزو شبم
با بوسه های تو جون می گرفت

پره تو ذهنم، حضورت کنارم
نگاه می کنم؛ صندلیت خالیه
ولی تو همیشه کنار منی
حضورت همیشه این حوالیه
چشام جاده ها رو نمی بینه ؛ دیگه
پر از اشک و خیس و بارونیه
گمونم توی جاده باز گم شدم
دلم بین درد و غصه زندونیه

بغض غریبی گلومو گرفت
سر پیچ؛ یکدفعه ترمز زدم
اومدی کنارم، دستمو گرفتی
و باز توی آغوشت گم شدم

سعید فلاحی (زانا کوردستانی)

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/112183کپی شد!
410
۱