جنگجوی پیروز

جنگجوی پیروز

امشب چقدر زیبا شدی واسم
انقد که چشمات مثل خورشیده
شب نه خود روزه نگاه تو
به زندگیم بدجوری حس میده
مثل یه دیوونم که دنیاشو
توی چشای ماه تو دیده
این خنده های مهربون تو
داره بهم حس امید میده
تو انقدرخوبی که میتونی
هرلحظه توی قلب من جاشی
واسه همین روزایی که خوبی
میخوام فقط سهم خودم باشی
آرامش این زندگیمو من
مدیون لبهاتم که میخنده
مدیون اون چشمای مستی که
رو هرکسی چشمامو میبنده
امشب چقدزیبا شدی واسم
حالم خوشه وقتی که باهامی
مثل همون جنگجوی پیروزم
وقتی میبینم اونکه میخوامی

https://www.academytaraneh.com/112152کپی شد!
611
۲