بی وفا

بی وفا

تکیه نزن به دنیا دنیا وفا نداره

این همه بد بیاری مرام روزگاره

 

خدا دلم گرفته ازین دوره زمونه

دست کیو بگیرم که پیش من بمونه

 

تا کی دلم بسوزه ازین همه غریبی

دلو به درد میاره این همه نانجیبی

 

با این همه دو رنگی تا کی دلم بگیره؟!

وقتی که درد دنیا از خاطرم نمیره

 

تا کی میخوای بخندم به این دوره زمونه

پای کی وایسم از نو که پای من بمونه؟!

 

تکیه نزن به دنیا دنیا وفا نداره

واسه یه لحظه احساس هیچ دلی جا نداره

 

خواب کیو ببینم وقتی که شب سیاهه

وقتی که تو نباشی عاشقی اشتباهه

 

#بهزاد_صنعتی

(بند اول برگرفته از ترانه لری تکیه نزن به دنیا)

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/112092کپی شد!
1950
۱